Fotogalerie

Mezinárodní výstava v Českých Budějovicích - 22. 4. 2018

Příprava na soutěž

Výstavní hala a prostor výstavy v Českých Budějovicích.

Dne 22. 4. 2018 se naši pejskové Lucky HEL-DJE Best of Cotton a Ruby IR-IVE Best of Cotton, předvedli na Mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. I přes velmi přísné a nestranné rozhodování, slavili oba naši svěřenci úspěch.

První se představil v kruhu č. 10 Lucky HEL-DJE Best of Cotton poprvé ve třídě šampionů. Získal ocenění V2, R.CAC, R.CACIB.

Druhá se představila v tomtéž kruhu Rubbi IR-IVE Best of Cotton ve třídě mladých. V těžké konkurenci zvítězila a získala krásné ocenění V1, CAJC,

Na této výstavě se také sešli otec Lucky a jeho syn Orfeus, který byl také na výstavě oceněn V1,CAC (čekatel na českého šampiona)